wyprawy
1998 01 xx-xx
2003 06 xx-xx
2004 12 11-14

Śnieżka (wierzchołek graniczny) – 1603 m n.p.m.

zdobyta:
2003 06 xx (wyprawa 2003 06 xx-xx)

Bardzo popularna wśród turystów zarówno latem, jak i zimą. Na przestrzeni lat na szycie wybudowano kilka obiektów służących obsłudze ruchu, m.in.: schroniska (już nieistniejące), budynek starego obserwatorium meteorologicznego oraz nowe obserwatorium z restauracją. Znajdziesz tam również kaplicę św. Wawrzyńca z 1665 r.