wyprawa 2003 07 12-21

Chełmiec – 851 m n.p.m.

Jego punkt pomiarowy znajdował się na 18-metrowej wieży widokowej, więc w rzeczywistości wyższa jest Borowa (853,3 m n.p.m.). Na szczycie stoi także nadajnik radiowy, z którego podczas II wojny światowej zagłuszano Radio Wolna Europa, oraz 45-metrowy krzyż milenijny. Po drodze spotkać możesz wiele gatunków ptaków i nietoperzy.