Tarnica – 1346 m n.p.m.

Najbardziej atrakcyjny punkt widokowi w polskich Bieszczadach. Na szczycie ustawiono krzyż upamiętniający wizytę w tym miejscu ks. Karola Wojtyły w 1953 r.