wyprawa 2000 04 30 – 05 03

Łysica – 614 m n.p.m.

zdobyty:
2000 04 30 (wyprawa 2000 04 30 – 05 03)

Szczyt z dwóch stron otaczają charakterystyczne dla tego pasma gołoborza. Górę całkowicie porasta jodłowy i jodłowo-bukowy las. Strona północna obfituje w źródła strumieni, a na południowej położone jest torfowisko. Podczas wycieczki na Łysicę spotkać możesz rzadkie ptaki – krogulce, orliki krzykliwe i kobuzy.