Kłodzka Góra – 765 m n.p.m.

Obecnie uważa się, że ma jedynie 757 m n.p.m., więc przewyższa ją Szeroka Góra (765 m n.p.m.). Kłodzką Górę w całości porasta las świerkowy, przerzedzony w najwyższej partii. Na szczycie znajduje się wieża widokowa o wysokości 34,5 m.